Bảng giá Cloud Wifi Marketing

 

Có đủ gói phù hợp cho mọi quy mô, cho dù bạn chỉ là một điểm phát nhỏ hoặc bạn sở hữu cả chuỗi điểm trên toàn thế giới.
Lựa chọn gói phù hợp dựa trên ước tính số lượng người đăng nhập hàng ngày.

Dịch vụ Cloud Wifi Marketing phù hợp cho mô hình chuỗi điểm truy cập. Nếu bạn chỉ có một điểm truy cập duy nhất và quan tâm tới việc mua trọn gói, hãy tham khảo thiết bị Wifi Marketing trọn gói.

 • Free

  0 VNĐ/năm
 • Login/ngày: Unlimited
 • Gateway (Địa điểm): 15/15
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Không
 • Support: Email
 • Khuyến mại: -
 • Sign up
 • Startup

  600,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 150
 • Gateway (Địa điểm): 5/5
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: -
 • Sign up
 • Basic

  1,200,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 300
 • Gateway (Địa điểm): 15/15
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: Mua 1 năm tặng 3 tháng
 • Sign up
 • Standard

  3,000,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 500
 • Gateway (Địa điểm): 20/20
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: Mua 1 năm tặng 6 tháng
 • Sign up
 • Silver

  5,200,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 1,000
 • Gateway (Địa điểm): 30/30
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: Mua 1 năm tặng 6 tháng
 • Sign up
 • Gold

  10,200,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 2,000
 • Gateway (Địa điểm): 50/50
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: Mua 1 năm tặng 6 tháng
 • Sign up
 • Platinum

  18,000,000 VNĐ/năm
 • Login/ngày : 5,000
 • Gateway (Địa điểm): 50
 • Quảng cáo của SmartWifi:
 • Mobile Number Login: Có
 • Click Login: Có
 • Facebook Login : Có
 • Google Login : Có
 • Youtube Login : Có
 • Support: Email/Telephone
 • Khuyến mại: Mua 1 năm tặng 6 tháng
 • Sign up

Nếu bạn không tìm được gói phù hợp, hãy quan tâm tới gói Business, đây là gói theo yêu cầu, thường dành cho các đối tác muốn hợp tác cùng SmartWifi

Bảng so sánh các gói

(Trượt sang hai bên để xem thêm)
  Free Startup Basic Standard Silver Gold Platinum Business
No. of Login/day Unlimited 150 300 500 1,000 2,000 5,000 Thỏa thuận
Gateway 15 5 10 15 20 30 50 Thỏa thuận
Quảng cáo của SmartWifi Thỏa thuận
Click Login
Facebook Share/Checkin
Google Login
Youtube Login
Mobile Number Login
Easycode Login (Email)
Full customer profile
Private customer profile
Custom theme
Máy chủ quảng cáo
Tên miền riêng
Giá/năm 600,000đ 1,200,000đ 3,000,000đ 5,200,000đ 10,200,000đ 18,000,000đ Thỏa thuận
  Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Call

Lưu ý

Để triển khai được Wifi Marketing, ngoài việc đăng ký một gói dịch vụ phù hợp ở trên, bạn cần trang bị một hoặc nhiều thiết bị Gateway.

1 - Nếu bạn đã có thiết bị tương thích, bạn có thể download firmware tại đây.

2 - Nếu bạn không có thiết bị tương thích, bạn có thể mua tại đây hoặc tìm mua thiết bị tương thích ngoài thị trường