Đăng nhập Wifi bằng điền Form

 

Với hình thức đăng nhập này người dùng sẽ phải điển lên một form trước khi được đăng nhập WiFi. Sau khi điền thông tin, ta có thể gửi thông tin về Mã Khuyến Mại hoặc một thông điệp gì đó tới email của khách hàng

Gửi mã Voucher

Khi điền form hệ thống có thể gửi tới người dùng mã Voucher do bạn đặt hoặc một dãy mã ngẫu nhiên do hệ thống sinh ra.

Gửi thông điệp chương trình.

Ví dụ bạn có một chương trình khuyến mãi rất hay, bạn có thể gửi nguyên một email với nội dung của bạn tới khách hàng khi họ đăng ký.