Đăng nhập Wifi bằng số điện thoại di động

 

Triển khai hình thức marketing qua điện thoại đã và đang mang lại lợi ích không nhỏ. Nhưng làm thế nào để thu thập số điện thoại và thông tin khách hàng? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời.

Cùng với sự phát triển của tỷ lệ người dùng di động, Wifi Marketing trở nên ngày càng phổ biến và là một kênh thu thập số điện thoại quan trọng.

Đăng nhập Wifi Marketing bằng số điện thoại có lợi thế lớn, đó là tính dễ sử dụng và ai cũng có số điện thoại để xác thực. Nếu được triển khai và sử dụng đúng cách, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu khách hàng vô cùng tin cậy và chính xác.

Hoạt động của hình thức đăng nhập wifi bằng số điện thoại

  1. Khi đăng nhập WiFi, khách hàng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại để xác thực.
  2. Ngay lúc đó, một SMS sẽ được gửi đến số điện thoại vừa nhập một mã xác thực.
  3. Khi điền đúng mã xác thực người dùng sẽ được đăng nhập vào mạng WiFi với tốc độ cao và thời gian truy cập dài hơn.

Lợi ích từ hệ thống đăng nhập WiFi bằng số điện thoại của SmartWifi

  • Thông tin số điện thoại là chính xác 100%.
  • Khi người dùng đã xác thực, ở lượt đăng nhập tiếp theo sẽ không phải nhập lại số điện thoại nữa mà hệ thống tự động hiển thị nút đăng nhập ngay. Hướng tới sự tiện lợi cho khách hàng