Đăng nhập Wifi bằng tài khoản Google

 

Google là một ông lớn trên Internet và hầu như ai cũng có một tài khoản của Google (Gmail, Google Drive, Google Docs…). SmartWifi dễ dàng tích hợp với hệ thống xác thực của Google, sau khi xác thực người dùng có thể sử dụng Wifi miễn phí.

Dữ liệu về profile khách hàng

Những thông tin có thể thu được từ người dùng bao gồm: id, link Google+ profile, hình đại diện, tên, giới tính, Gmail …

Vì sao nên sử dụng hình thức đăng nhập này cho Wifi Marketing?

Mục đích quan trọng nhất là tìm hiểu về khách hàng, khi khách hàng chấp nhận đăng nhập với Google ta nhận được thông tin quan trọng nhất đó là email và tên của khách hàng. Khi có được email, các chiến dịch marketing theo sau có thể được triển khai dễ dàng hơn để chăm sóc và tạo dựng mối quan hệ bền chặt cùng khách hàng.

Ưu tiên khách hàng khi đăng nhập bằng tài khoản Google

Khi một khách hàng đồng ý đăng nhập Wifi bằng một tài khoản Google, hệ thống SmartWifi có thể đặt ra các mức ưu tiên về tốc độ và thời gian sử dụng Wifi để khuyến khích khách hàng. Đây chính là sự trao đổi công bằng, khách hàng cho ta biết họ là ai và ta ưu tiên dịch vụ cho họ.

Kết hợp cùng Facebook

Ngay khi khách hàng đăng nhập Wifi thành công, hệ thống Wifi Marketing sẽ redirect khách hàng tới một Facebook Fanpage định sẵn, từ đó khách hàng sẽ dễ dàng tương tác.