Danh sách thiết bị được hỗ trợ

Hiện nay SmartWifi hỗ trợ những thiết bị trong danh sách sau:

  • Tất cả các Router của Mikrotik
  • Các bộ phát Wifi của hãng Grandstream, ví dụ GWN7600
  • Các bộ phát Aruba/HPE.
  • Một số router của Draytek có hỗ trợ hotspot: Vigor2912 series, Vigor2133n, Vigor2925, Vigor2926, Vigor2952, Vigor3220
  • Dòng EdgeRouter của hãng Ubiquiti, tuy nhiên dòng này phải cài đặt bằng dòng lệnh