Danh sách thiết bị được hỗ trợ

Hiện nay SmartWifi hỗ trợ những thiết bị trong danh sách sau:

  • Tất cả các Router của Mikrotik
  • Các bộ phát Wifi của hãng Grandstream, ví dụ GWN7600
  • Một số router của Draytek có hỗ trợ hotspot như Vigor 2925
  • Dòng EdgeRouter của hãng Ubiquiti, tuy nhiên dòng này phải cài đặt bằng dòng lệnh