Login with Facebook

Hệ thống của SmartWifi cho phép người dùng đăng nhập mạng Wifi bằng tài khoản Facebook, qua đó người làm Wifi Marketing sẽ thu được những giá trị quan trọng từ người đăng nhập. Ứng dụng SmartWifi tương thích 100% với chính sách của Facebook do vậy người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng. Ngay khi đăng nhập Wifi thành công, người dùng sẽ được redirect tới Facebook Fanpage.

Dữ liệu về profile khách hàng

Những thông tin có thể thu được từ người dùng bao gồm: id, link profile, hình đại diện, email, tên, giới tính, quyền đăng thông điệp lên timeline…

Tuy nhiên kể từ khi xảy ra scaldal Analyticas của Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã bóp chặt thông tin, giờ đây khi đăng nhập với Facebook, ta chi lấy được 3 thông tin cơ bản nhất đó là: Tên, Hình đại diện và Email, số điện thoại (nếu có và để public). Ngoài ra các thông tin về giới tính, độ tuổi, UID đều là thông tin cá nhân cần được bảo vệ.