Hệ thống e-menu dễ tương tác

Để có thể hiển thị nhiều sản phẩm, SmartWifi đưa ra hệ thống menu trượt để người dùng dễ dàng tham khảo.

Hệ thống này áp dụng cho mọi ngành hàng, không chỉ dành riêng cho ngành ăn uống (F&B). Ví dụ đối với ngành Auto, có thể có những Menu: All, Mazda, Kia, Huyndai, Mercedes…

Khi người dùng bấm vào một menu, thì những mặt hàng nào thuộc menu đó sẽ hiển thị.

e-menu