Mô hình lắp đặt Wifi Marketing

 

Việc triển khai Wifi Marketing khá là đơn giản chứ không quá phức tạp. SmartWifi liệt kê một số mô hình phổ biến nhất để tham khảo.

 

Mô hình 1: Một điểm một thiết bị

Mô hình Wifi Marketing 1

Đây là mô hình đơn giản nhất, chỉ cần cắm thiết bị Wifi đã được nạp và cài đặt Firmware của SmartWifi vào Modem của nhà mạng.

Mô hình này tiện dụng khi chỉ cần bổ xung thiết bị mà không làm ảnh hưởng tới mạng có sẵn, rất
phù hợp cho những điểm truy cập nhỏ, có dưới 30 người truy cập đồng thời.

 

Mô hình 2: Một điểm nhiều thiết bị

Mô hình Wifi Marketing 2

Mô hình này là sự mở rộng của mô hình 1. Khi đã nối thiết bị Wifi Marketing vào mạng, chúng ta có thể nối các bộ
Wifi có sẵn vào sau nó để tăng số lượng kết nối đồng thời và mở rộng vùng phủ sóng.

Mô hình này cực kỳ phù hợp cho các điểm truy cập trung bình từ 30-60 người dùng đồng thời.

 

Mô hình 3: Chuỗi điểm Wifi Marketing

Mô hình Wifi Marketing 3

Một chuỗi các điểm có thể được triển khai Wifi Marketing đồng bộ và quản lý tập trung như mô tả trong hình vẽ.

Mỗi điểm có thể sử dụng trang chào có giao diện riêng, quảng bá cho dịch vụ của chính điểm đó

Đăng ký ngay